SISÄLLÖT

#digiteatterin taiteellisten tavoitteiden pohjalta toiminnalle tarkennettiin kaksi suuntaa:

1. Teatterin jo olemassa oleviin sisältöihin linkittyvät sisällöt

Nämä olivat sisällöllisen ja teknisen intuition kautta toteutettuja sisältöjä, esityksellisiä kokeiluja, jotka oli mahdollista toteuttaa kevyin tuotantorakentein. Tämä tarkoitti yksinkertaisimmillaan “nainen ja laite” -työparia. Nämä sisällöt olivat myös muodollisesti jo olemassa oleviin muotoihin nojaavia ja sitä kautta pyrkivät olemaan helposti lähestyttäviä.

2. Itsenäiset teoskokeilut.

Tutkimme taiteellisesti sitä, millainen voisi olla #digiteatteriesitys.  Tässä yhteydessä sillä tarkoitetaan esitystä, joka operoi samaan aikaan sekä konkreettisella että digitaalisella näyttämöllä. Näiden kokeilujen ytimessä oli tämän uuden näyttämön todellisuuden hahmottaminen esitysaiheeseen liittyvänä, muodollisena, teknisenä, eettisenä, taloudellisena ja kokonaistaiteellisena kysymyksenä.

Teatterin jo olemassa oleviin sisältöihin linkittyvät sisällöt

TEATTERI -sarja

TEATTERI -sarjaa julkaistiin 10 jaksoa Facebookissa, jonka jälkeen jaksot olivat katsottavissa YouTubesta. TEATTERI noudatti sketsisarjojen muotokieltä ja estetiikka oli nopea, luonnosmainen ja yksinkertainen. Myös jaksojen kestot sekä estetiikka suhteutettiin verkkoympäristöön sopiviksi.

TEATTERI -sarja keskittyi Riihimäen Teatterin kuvitteellisen johtajan Maria Virtanen Korhosen hahmoon, joka elää teatterin arkea. Jaksojen sisällöt perustuivat löyhästi teatterin sen hetkiseen tilanteeseen ja elämään.

#brändi #brändäys #huumori #behindTheScenes #parodia #markkinointi

Esityspodcastit

“Vajaa tunti kulttuuripuhetta” oli esityspodcast -sarja (yht. 7 kpl), jossa Maria Oiva kutsui vieraan katsomaan kanssaan Riihimäen Teatterin vuoden 2017 esitykset. Esityksen jälkeen he keskustelivat esityksen teemoista, osin ennakkoon asetettujen kysymysten pohjalta. Keskustelun näkökulma ja suhde esitykseen oli kokemuksessa.  Sisällöllisesti haluttiin  linkittää esityksen teemoja ympäröivään maailmaan siten, ettei esityksen ajattelu jäisi ainoastaan näytelmän sisälle ja ainoastaan näytelmän nähneiden ihmisten piiriin

#kulttuurikeskustelu #arvot #yhteiskunta #dialogi

Janne Katajan Riihimäki -näytelmän käsiohjelman lisämateriaali.

Janne Katajan Riihimäki -näytelmä perustuu laajaan Janne Katajan  haastatteluaineistoon. Käsiohjelman etu- ja takakansista pääsi ilmaista Arilyn-sovellusta käyttämällä kuulemaan Janne Katajan itse kertomana osia tarinoista, jotka eivät päätyneet näytelmään mutta jotka linkittyvät suoraan sen tapahtumiin. Käsiohjelman keskiaukeamalle löydettiin alkuperäistä videomateriaalia Allinnan pääsiäistapahtumasta vuodelta 1999.

#VR #lisättyTodellisuus #behindTheScenes

Yleinen sosiaalisen median presenssi, kulttuurinen läsnäolija.

Maria Oiva piti digitaiteilijan päiväkirjaa Instastoryssa. Siellä hän puhui esiin nousseista, työskentelyynsä ja taiteeseen liittyvistä kysymyksistä ja oivalluksista. Lisäksi hän raportoi tapahtumista joissa vieraili #digiteatterin ominaisuudessa. Oiva keskusteli myös Twitterissä #digiteatterin nimissä erilaisista kulttuurisista ilmiöistä. #digiteatterille perustettiin myös oma Facebook-sivu.

#teatterinTehtävä #taide #kulttuuripuhe #merkitykset #arvot #dialogi #tilanotto

Itsenäiset teoskokeilut

Virtanen Korhosen mysteerit -kaupunkiseikkailu

Toukokuussa 2017 toteutettiin pienimuotoinen, lisättyä todellisuutta hyödyntävä paikkasidonnainen, interaktiivinen  tarinankerronnan kokeilu. Lisätyn todellisuuden sisällöt olivat sijoitettuina eri puolille Riihimäen keskustaa ja päästäkseen seikkailun läpi oli katsoja/kokoijan löydettävä ne kaikki.

Kaupunkiseikkailun sisältö perustui TEATTERI -sarjan  maailmaan. Facebookissa julkaistiin seikkailun aloitusvideo, jonka avulla katsoja/kokijan oli mahdollista löytää seuraavan videon sijainti. Seikkailu toimi Arilyn-sovelluksella syyskuuhun 2017 asti, sisälsi kolme eri lokaatiota Riihimäellä ja reitin onnistuneesti selvittäneitä odotti ilmaiset pullakahvit Scandicissa.

#pelillisyys #uudetEsitysmuodot #uusiTeatteri #osallistaminen #lisättyTodellisuus #kokemuksellisuus #immersio #interaktiivisuus

Valeminä

Valeminä oli Riihimäen Teatterin kesäteatteriesitys, road movie -tyyppinen kostotarina kolmessa näytöksessä. Esityksen löyhä juoni perustui identiteettivarkauteen. Valeminän ensimmäinen näytös tapahtui Twitterissä 26.6 -7.7.2017 ja toinen näytös Facebook Livessä 8.7.2017. Kolmas näytös julkaistaan 19.12.2017 YouTubessa.

Esityksessä kokeiltiin ja tutkittiin mm. seuraavia asioita ja metodeja:

 • Twitteriä esitysalustana.
 • FB LIVEä esitysalustana.
  • interaktiivisuutta.
  • digitaalisen esityksen mahdollista muotoa.
  • uudenlaista katsojapositiointia.
 • joukkoistamista nopealla aikajänteellä.
 • jaettua tekijyyttä.
 • fiktion ja toden suhdetta.

Yksityiskohtaisempi kuvaus sivulla Case study: Valeminä.

#jaettuTekijyys #sukupolvityö #uudetEsitysmuodot #interaktiivisuus #uusiNäyttämö #SoMe