#kaaosperhonen

#DIGITEATTERI,
03/2018-03/2019

#digiteatterin tavoitteena on muokata suomalaisen laitosteatterin taiteen tekemisen paradigmaa ja luoda aivan uudenlainen näyttämö esittävän taiteen käyttöön. Se kehittää uudenlaista tuotannollista rakennetta ja etsii ratkaisuja digitaalisen näyttämön ansaintalogiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Hankkeessa tätä muutostyötä lähestytään taiteilijuuden uudelleenmäärittelyllä, taiteen tekemisen joukkoistamisella ja esitysten tuotantoprosessin muokkaamisella taiteellisten sisältöjen palvelukseen, sekä taiteellisen sisällön viemisellä sosiaalisen median kanaviin ja digitaalisten sovellusten käyttöönotolla.

Mitä ovat teatterin uudet näyttämöt? Millaisia uusia sisältöjä ne mahdollistavat? Millaista uudenlaista tekijyyttä digitaalisuus mahdollistaa? Miten uusi teknologia ja uudet alustat vaikuttavat tuotannon rytmiin ja teosten sisältöihin? Vastauksia on etsitty taiteen kautta.

#KAAOSPERHONEN -TEOSKOKONAISUUS

#kaaosperhonen linkittyy tietovuotaja Chelsea Manningiin ilmiönä ja ihmisenä hänen julkisuudessa käsiteltyjen elämänvaiheittensa kautta. Manningin tarina toimii teemana ja inspiraation lähteenä yksittäisiin taiteellisiin ulostuloihin.

#kaaosperhonen -teoskokonaisuus tutkii datan omistajuutta ja tuottamista, sekä oikeudenmukaisuuden mysteeriä. Teos on jatkuvasti ensi-illassa. Sen muoto heijastelee #digiteatterin pyrkimystä hermeneuttisuuteen: teos päivittyy muuttuvan todellisuuden osana, se tarkentuu ja määrittelee itseään aina uudelleen.

“Olen tehnyt esityksiä, joissa näyttämönä toimii ihmisten välinen kohtaaminen, katsojan tajunta tai iho. Nyt tutkimme uutta näyttämöä, joka sijaitsee näytöllä, valkokankaalla, koodissa, sosiaalisessa mediassa ja jossain, mistä emme vielä tiedä. Valtaosa teknologioiden, alustojen ja sovellusten kehittämisestä on kaupallisten toimijoiden käsissä, heitä eivät ohjaa taiteelliset motiivit. Ajattelen, että taide on tässä kuin piskuinen Daavid, joka kiven linkoamisen sijaan hyppääkin teknologian Goljatin selkään. Ulvoen sokean Goljatin yllä Daavid ratsastaa kannukset kilahdellen kohti näkyjään.“

– Maria Oiva, digitaiteilija

“Minua on kiinnostanut Chelsea Manningissä alusta asti se, miten kaikissa yhteisöissään ulkopuoliseksi jäänyt yksilö on voinut tehdä jotain globaalisti merkittävää. Manningin elämän tärkeimmät ja dramaattisimmat käänteet ovat tapahtuneet internetissä, hänen fyysisen sijaintinsa ollessa lähes koko ajan erilaisissa periferioissa: pikkukaupungissa, asunnottomana suurkaupungissa, kasarmilla, sotatoimialueella ja vankilassa. Tästä huolimatta – tai siitä johtuen – hänestä on tullut kansainvälinen kuuluisuus, aktivisti, kulttuurinen ikoni ja uusimpana käänteenä myös poliitikko. Chelsea Manningin elämäntarina on inspiroiva ja siinä on monia suurten kertomusten aineksia. ”

– Jyrki Pylväs, digitaiteilija

“Teatteri käsittelee yhteiskuntaa muovaavia uusia teknologioita, kuten somea ja tekoälyä syvällisesti tekstin tasolla. Teknologioita ei kuitenkaan yleensä oteta teosten varsinaisiksi osiksi, vaan esitykset nojaavat ulkokätisiin viittauksiin. Haluamme auttaa teattereita siirtymään tarkastelemisesta toimintaan ja ottamaan digitaaliset alustat osaksi taiteellisia prosesseja. Taiteen pitää olla aktiivinen toimija maailmassa, jota koodi syö.”

– Aku Meriläinen, digitaiteilija

TAITEELLISET ULOSTULOT

Telluskatu 7 Muodonmuutosrituaali

Hackathon

Peltosaaren Henki

TotuudenYmmärtäjä

Kauko-ohjattava ihminen – RCH 201 Välitetty kosketus

Hehkuttaja

Nyt käynnissä olevaa työskentelyä tukevat Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen edistämiskeskus ja Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus. Hanke loppuu maaliskuussa 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *