Riihimäen Teatterissa toteutettiin vuonna 2017 opetus -ja kulttuuriministeriön rahoittama Digitaalinen yleisötyö -hanke, joka nimettiin #digiteatteriksi. Hanke oli kulttuurilaitoksen sisällä tapahtuvaa research and development -työskentelyä, joka tutki taidelähtöisesti digitaalisuuden mahdollisuuksia teatterissa.

Hankkeessa #digiteatteri lanseerattiin Riihimäen Teatterin uudeksi, digitaaliseksi näyttämöksi.  Esitysalustana toimivat sosiaalisen median kanavat. Riihimäen Teatteri jatkaa #digiteatterin kehitystyötä Digitaalinen yleisötyö -hankkeen päätyttyä.

Hankkeen vastaavana digitaitelijana työskenteli ohjaaja ja esitystaiteilija Maria Oiva. Oivalla oli 80% työaika, kymmenen kuukauden ajan. Lisäksi lavastaja ja mediataiteilija Jyrki Pylväs työskenteli Oivan työparina kaksi kuukautta hankevuoden aikana.

#digiteatterin ensimmäinen toimintavuosi jakautui kahteen kokonaisuuteen:

  • teatterin jo olemassa oleviin sisältöihin linkittyviin sisältöihin ja
  • itsenäisiin teoskokonaisuuksiin.

Näitä kokonaisuuksia on toteutettu seuraavissa sosiaalisen median kanavissa:

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube ja
  • SoundCloud.

Lisäksi #digiteatterin on toteuttanut sisältöjä lisätyn todellisuuden Arilyn -sovellukseen.

#digiteatteri on vahvasti osa Riihimäen Teatterin strategian toteuttamista ja suomalaisen teatterikentän toimintaympäristön kehittämistä. Toiminnan tarkoituksena on laajentaa teatteriesityksen käsitettä ja lisätä näin ollen myös esitystoiminnan saavutettavuutta, sekä tavoittaa teatteritoiminnalle epätyypillisiä yleisöjä.

Voit ladata hankkeen loppuraportin pdf:nä täältä.